ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Συνεδριάζει, το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, στις 19 Δεκεμβρίου  2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα του κτηρίου με τα παρακάτω θέματα:
1.Συζήτηση για τις προοπτικές του Ινστιτούτου.
2.Διάθεση Πιστώσεων

3.Τροποποίηση Καταστατικού

Σχόλια