ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΟΡΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΗ έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: Αγορά-επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν. Παπανικολάου ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Πρόκειται για έργο που είχε συναντήσει την έντονη αντιδικία μεταξύ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και την προηγούμενης Αντιπολίτευσης τόσο στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου όσο και παλαιότερα στον Δήμο Κύμης, την περίοδο του οποίου αφορά κυρίως. Συνέπεια αυτών ήταν οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ιδίως εκείνοι που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Έτσι τελικά αναβλήθηκε η οριστική παραλαβή του έργου  η οποία όμως επέρχεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος. Η αναβολή θα δώσει πάντως την ευκαιρία στους δημοτικούς συμβούλους να δώσουν απαντήσεις- ίσως για πρώτη φορά- στα ερωτήματά τους σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης, επίβλεψης και διαχείρισης αυτού του έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

Σχόλια