ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


                               
Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. υλοποιεί στο Νομό μας Πρόγραμμα του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠ.ΑΛ.) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει ανακοινωθεί πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος με τίτλο Τοπικό Πρόγραμμα Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών της Νότιας Εύβοιας και Νήσου Σκύρου (www.evialeaderalieias.gr ).
Το Τοπικό Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών που θα στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων παραγωγής μεταξύ τους. Το πρόγραμμα ενισχύει με 55% μη αλιείς και 60% αλιείς για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.
Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών σας προσκαλούμε σε συναντήσεις ενημέρωσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ                   ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ                                  ΩΡΑ
4/4/2014 ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ"                                                                                                                                                                                19:00
5/4/2014 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΗΣ             ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KΥMI PALACE        12:00
5/4/2014  ΟΚΤΩΝΙΑ             ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΟΚΤΩΝΙΑΣ        19:00
6/4/2014   ΜΑΡΜΑΡΙ           ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ                          12:00
6/4/2014 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ     18:00

Σχόλια